Pamiętamy o tych, którzy odeszli od nas w ciągu ostatnich 5 lat ś.p.:  dh Leszeku Baściku, dh Józefie Bylicy, dh Marianie Kubajak.

Pamiętamy o strażakach – ratownikach, którzy tworzyli historię naszej jednostki.

Cześć ich pamięci!!!

znicz

ospkety_historia

Udostępnij