Młodzi reprezentanci z każdej jednostki zmagali się w pierwszej części z testem pisemnym zawierającym pytania dot. pożarnictwa w Polsce. Do drugiego etapu (część ustna) przechodziły osoby z największą uzyskaną sumą punktów.

Zmaganiom przyglądała się komisja, w skład której weszli druhowie: Piotr Gibas (przewodniczący), Mariusz Handzlik, Krzysztof Kućka, Krzysztof Szczypka, Ewa Jonkisz oraz Józef Szafran, a także goście: burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Klęczar, II zastępca burmistrza Marcin Śliwa.

Jesteśmy dumni z naszej dh Marty Rusek, która swoją wiedzą, opanowaniem i pewnością swoich możliwości, zdobyła I miejsce w III grupie oraz z wszystkich naszych podopiecznych, którzy stawili czoła temu wyzwaniu i wzięli w nim udział.

Udostępnij