Po przybyciu na miejsce i zapoznaniu się z celami manewrów, członkowie jednostek zostali podzieleni na zastępy oraz rozlokowani w klasach szkoły podstawowej w Łodygowicach. Szkolenie dotyczące: ran, oparzeń, złamań i stabilizacji ciał obcych było wstępem do rozpoczęcia gry terenowej na terenie placówki.
W godzinach nocnych uczestników zaskoczył alarm, podczas którego 4 pozorowane scenki medyczne miały sprawdzić i utrwalić informacje przekazane nam na szkoleniu. Kolejny alarm zaskoczył nas nad ranem. Był to alarm mundurowy i jednocześnie pobudka. Zaprawę w formie musztry przeprowadził opiekun MDP Kęty, dh Wiesław. Zaraz po śniadaniu i porannej toalecie rozpoczęły się zmagania sportowe, które ostatecznie przesądziły o ilości zdobytych punktów przez każdy z zastępów. Po zakończonej batalii sportowej został ogłoszony alarm bagażowy, po którym zostały podane wyniki i rozdane dyplomy wraz z drobnymi upominkami. Tak nastąpiło oficjalne zamknięcie manewrów.

Dzięki temu szkoleniowemu weekendowi nasza wiedza z zakresu ratownictwa medycznego wstąpiła na wyższy poziom. Był to wspaniałe spędzony czas i spożytkowany w 100%.

Udostępnij