– w wersji papierowej przekazanej do wyznaczonych punktów do głosowania:
a) Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7 (dziennik podawczy),
b) Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a (hol – parter),
c) OSiR W Kętach, os. Nad Sołą 29 (kryta pływalnia – I piętro – kasa),
d) Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 w Kętach, ul. Sobieskiego 6 (sekretariat),
e) Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 2 w Kętach, ul. Wyspiańskiego 1 (sekretariat),
f) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Kętach, ul. Szkolna 3 (hol),
g) Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi, ul. Konarskiego 4 (sekretariat),
h) Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bielanach, ul. Łęcka 2 (sekretariat),
i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach, ul. Bielska 59 (hol – parter),
j) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach, ul. Beskidzka 98 (sekretariat),
k) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękach, ul. Akacjowa 28 (sekretariat),
l) Szkoła Podstawowa w Malcu, ul. Świętojańska 1 (sekretariat),
m) Powiatowy Zespół Szkół Nr 9 w Kętach, ul. Kościuszki 29 (sekretariat),
n) Powiatowy Zespół Szkół Nr 10 w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27a (hol – parter),
o) Powiatowy Zespół Szkół Nr 11 w Kętach, ul. Wyspiańskiego 2 (hol);

– w wersji elektronicznej przez Internet, dostępnej w okresie głosowania pod adresem internetowym http://budzetobywatelski.kety.pl

Każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16 lat może w sumie oddać 5 głosów – na pięć różnych zadań z całej gminy.

Nasz projekt przewiduje modernizacje kilku pomieszczeń w remizie tj.: części garażowo-magazynowej, części administracyjnej zarządu OSP i punktu alarmowego, części szkoleniowo-dyżurnej oraz klatki schodowej (wieży). Poniżej dokładny opis planowanych prac.

W całości wykonania zadania przewidziane są m.in. prace modernizacyjne instalacji elektrycznej, oświetlenia i centralnego ogrzewania oraz prace malarskie, tynkarskie i płytkarskie.

W części garażowo-magazynowej wykonana zostanie wentylacja mechaniczna, a także przejście z garażu do magazynu, gdzie przeprowadzone będą odpowiednie remonty. Planowany jest również generalny remont warsztatu. Wyburzenie części ścian dzielących garaże znacznie zwiększy przestrzeń. Oświetlenie w technologii LED zmniejszy zużycie energii elektrycznej, a nowe rozmieszczenie lamp przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia komfortu pracy w garażach, warsztacie i magazynie. Zostanie przygotowana instalacja elektryczna i pneumatyczna do systemu ładowania akumulatorów i powietrza naszych samochodów pożarniczych. Posadzka powyższych pomieszczeń zostanie pokryta specjalną farbą odporną na czynniki mechaniczne oraz chemiczne, takie jak substancje ropopochodne. Na ścianach i w kanale zostanie położony gres techniczny.

Kolejnym etapem prac będzie modernizacja części administracyjnej zarządu OSP oraz wykonanie Punktu Alarmowego. Poza pracami remontowymi obejmującymi m.in. wykonanie posadzki betonowej pokrytej płytkami ceramicznymi, wykonanie instalacji elektrycznej odpowiedniej dla sprzętu elektronicznego – wykonana zostanie stolarka meblowa oraz zakupiony zostanie sprzęt informatyczny potrzebny do prowadzenia administracji jednostki, a także do organizacji działań ratowniczych na poziomie gminy, czego niejednokrotnie doświadczyliśmy już podczas dużych i długotrwałych akcji.

Wieża- najbardziej charakterystyczna część naszej remizy także wymaga gruntownego remontu. Sypiące się tynki zostaną zastąpione nowoczesnym pokryciem, co nada estetyczny wygląd; betonowe schody pokryte będą płytkami ceramicznymi. Wykonanie nowego oświetlenia wieży przyczyni się do bezpiecznego użytkowania tego ważnego ciągu komunikacyjnego.

Ostatnim etapem będzie modernizacja sali szkoleniowej oraz pomieszczeń socjalnych. Na sali szkoleniowej planowane jest odnowienie parkietu, odmalowanie ścian, modernizacje instalacji elektrycznej i CO. Zakupione zostaną meble szkoleniowe (ławki, krzesła) oraz sprzęt elektroniczny potrzebny do prowadzenia szkoleń, zebrań czy konferencji. Są to m.in.: tablica interaktywna wraz z projektorem i sprzęt nagłośnieniowy (mikrofon oraz głośniki zabudowane w suficie). W korytarzu wykonane będą odpowiednie prace remontowe, a toaleta będzie odnowiona i odświeżona. Pozostałe pomieszczenia będą zagospodarowanie jako dwa pokoje socjalne z łóżkami, aneks kuchenny oraz łazienka z prysznicem. Pomieszczenia dyżurne będą przeznaczone dla 10 strażaków mogących tam pełnić dyżur w komfortowych warunkach podczas długotrwałych akcji. Drugą możliwością wykorzystania pokoi będzie udostępnienie ich gościom, z którymi jednostka prowadzi szkolenia czy konferencje. Z racji kontaktów i nawiązanej współpracy z ratownikami z całego kraju, a także spoza granicy Polski posłuży to jako doskonała wizytówka naszej jednostki oraz miasta Kęty.

Nasza remiza jako prawie 65 letni budynek wymaga gruntownej modernizacji. Ta dotacja da nam szansę całkowitej przemiany w nowoczesną i funkcjonalną jednostkę w bardzo krótkim czasie. W obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę realne możliwości naszego stowarzyszenia, remont, którego całkowite koszty zostałyby pokryte przez jednostkę OSP Kęty musiałby trwać nawet kilkanaście lat. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie zadania ma przed sobą straż pożarna i jakie wymagania stawia przed nami społeczeństwo. Aby sprostać wszystkim oczekiwaniom, potrzebny jest nie tylko sprzęt i umiejętności, które już posiadamy, ale także odpowiednie zaplecze. Odnowiona infrastruktura pozwoli odpowiednio zadbać o wyposażenie ratownicze, szkolić się oraz organizować naszą pracę tak, by była jeszcze bezpieczniejsza i bardziej efektywna.

Pamiętajmy, że każdy mieszkaniec może zadbać o bezpieczeństwo Naszej Gminy.

Prosimy Państwa o wsparcie w głosowaniu

24950163659_509371fbc5_b
Głosowanie w sześciu krokach:

  1. Wchodzimy na stronę http://www.budzetobywatelski.kety.pl/karta i klikamy „Przejdź do głosowania”
  2. Wypełniamy formularz „Informacje o głosującym”
  3. Wybieramy 5 projektów na które chcemy oddać głos (projekt OSP Kęty znajduje się w zakładce „Dzielnica Stare Miasto”)
  4. Klikamy na rozsuwany panel po prawej stronie ekranu
  5. Wysyłamy formularz
  6. Jeśli wszystko zrobiono poprawnie potwierdzamy oddanie głosów przyciskiem „OK”

25199581442_50ef26c8cf_b

Udostępnij