Pozyskane środki zostana przeznaczone na produkcję filmu dokumentującego 150 lat tradycji ochotniczego pożarnictwa małopolski na przykładzie OSP Kęty.

Produkcja filmu pozwoli przedstawić bogatą historię ochotniczego pożarnictwa. Film pokaże historię tworzenia i funkcjonowania jednostek przeciwpożarowych od czasów Galicyjskich. Postać Antoniego Szczerbowskiego organizatora pożarnictwa na terenie Małopolski, konstruktora sprzętu pożarniczego wydawcy i edukatora. Film będzie rozwinięciem naszej wieloletniej działalności w zakresie edukacji i pielęgnowaniu dziedzictwa historycznego. Dokument ten będzie utrzymany w konwencji Q&A.
Koncepcja opiera się na stworzeniu jednego filmu głównego (omawiającego historię tworzenia struktur OSP wprowadzającego do pozostałych filmów) oraz 4 filmów rozwijających poszczególne
kwestie dotyczące funkcjonowania struktur OSP. W ramach tych 4 filmów goście odpowiedzą na pytania: Moja straż, Jak to się stało, że znalazłem się w strukturach OSP? Zaangażowanie w życie jednostki? Najważniejsze akcje? Czy remiza to drugi dom. Działalność organizacyjna. Ludzie straży Antoni (Szczerbowski). Jak wyglądało życie na remizie? Jak kultywowano przekaz historyczny? Rola młodzieży i seniorów w OSP? Postrzeganie strażaków przez społeczeństwo? Dla przyszłych pokoleń. Co by Pan/Pani chciał przekazać przyszłemu pokoleniu strażaków? Puenta będzie zmierzała do tego, aby zobrazować, korzyści płynące z powstania struktury społecznej strażaków ratowników i wyznaczenia kolejnym pokoleniom kierunków rozwoju tego ruchu społecznego.

Celem filmów będzie pokazanie oczami strażaków i sympatyków historii pożarnictwa oraz informacji o korzyściach płynących z posiadania społeczności strażackiej.

Udostępnij