Trenażer pożarów wewnętrznych pozwala nam realizować różne scenariusze pożaru. Począwszy od techniki otwarcia drzwi, następnie poruszania się w rocie wewnątrz pomieszczenia, odnalezienia źródła pożaru, kończąc na prawidłowym operowaniu prądami gaśniczymi.

W pożarach wewnętrznych bardzo ważne jest, aby odpowiednio operować prądami wodnymi oraz ilością powietrza docierającego do jego wnętrza. Stosowanie zbyt dużej ilości wody spowoduje natychmiastowe wytworzenie się dużej ilości pary wodnej, czego skutkiem jest ograniczona widoczność oraz zjawisko nagłego wzrostu temperatury.

Kontrolując ilość docierającego powietrza jesteśmy w stanie kontrolować spalanie. Symulując różne scenariusze otwierania i zamykania drzwi, obserwowaliśmy zjawisko rozpalania oraz przygaszania pożaru.

Dzięki tego typu ćwiczeniom jesteśmy w stanie podnosić swoje kompetencje ratownicze w zakresie pożarów wewnętrznych.

Udostępnij