Już w czasie podróży przypomnieliśmy sobie omawiane już wcześniej tematy teoretyczne z zakresu charakterystyki pożarów wewnętrznych, zjawisk pożarowych oraz właściwości gaśniczych wody. Po dotarciu na miejsce przygotowaliśmy poligon, zaopatrzenie wodne oraz medyczne. Następnie przystąpiliśmy do ćwiczeń z operowania prądami wodnymi. Przed przystąpieniem do głównych ćwiczeń w komorze instruktor przeprowadził odprawę bezpieczeństwa oraz kontrolę środków ochrony indywidualnej. Ćwiczenie gorące tzw. demo polegało na rozpaleniu odpowiedniego ogniska pożaru, obserwacji rozwoju pożaru i zjawisk zachodzących w pożarze wewnętrznych oraz kontroli dopływu powietrza. Po osiągnięciu odpowiednich paramentów pożaru podawano prądy wody przy użyciu odpowiednich technik. Ostatnim ćwiczeniem była procedura wejścia do pomieszczenia objętego pożarem oraz natarcie bezpośrednie w rotach.

Dzięki firmie Supron 1 mieliśmy możliwość obserwacji tego, czego ludzkie oko nie widzi poprzez obraz termowizyjny .
Serdeczne podziękowania dla kolegów i koleżanek z OSP Łososina Górna za stworzenie poligonu do ćwiczeń, dzięki któremu każdy strażak może w kontrolowanych warunkach uczyć się walczyć z największym zagrożeniem w naszej służbie.
To na pewno nie jest ostatnia wizyta w Łososinie.

Udostępnij