Taki też był cel czwartkowego wyjazdu w teren na quadach. Aby czterokołowce mogły być skutecznie używane w trakcie poszukiwań konieczne jest poznanie możliwości sprzętu i technik poruszania się nim w terenie.

Dobry ratownik to zdrowy i żywy ratownik.

 

Udostępnij