przystąpiono do zajęć praktycznych. Każdy z uczestników szkolenia miał okazję pracować z kamerą termowizyjną. Zapoznaliśmy się ze sposobami zabezpieczenia wycieku LPG oraz postępowaniem podczas awarii zbiorników.

Dziękujemy za zaproszenie dh z OSP Malec oraz prowadzącemu mł. kpt. Bartłomiejowi Ćwiertnia za przekazaną wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Udostępnij