🌲Dwa dni akcji i zabawy dla ponad 100 uczestników i instruktorów z 13 krajów i 4 kontynentów, 8 grup i 8 różnych scenariuszy. Ale to tylko liczby. 📈 📊
Nieobliczalne i najważniejsze to bezcenne połączenia, endorfiny i adrenalina, doświadczenia i wspomnienia, wiedza, wymiana doświadczeń oraz nowe pomysły i plany na przyszłość. 💪
🍻Networking i rodzinna atmosfera to moc ForestCamp.

Przez dwa dni intensywnej pracy skupiliśmy się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i sprzętowymi, koordynacji działań terenowych, monitoringu ratowników, bezpieczeństwie pracy w strefie pożarowej oraz na transporcie i logistyce. Budowa łączności na podstawie radiotelefonów w terenie przygodnym z wykorzystaniem przemienników i naturalnych elementów zlokalizowanych na terenie działań nie byłaby możliwa bez wsparcia merytorycznego i sprzętowego firmy Adampol i uStrażaka.

Rozwój ratownictwa wiąże się bezpośrednio z kształceniem naszych ludzi. Podczas tegorocznego wydarzenia dwaj strażacy, dh Mateusz i dh Konrad pogłębiali swoją wiedzę na łącznie ośmiu scenariuszach, dotyczących pożarów lasów, metod ich gaszenia i wygaszania, zarządzania zasobami ludzkimi i sprzętem pożarniczym. W programie znalazły się również scenariusze medyczne oraz dotyczące zasilania wodą.

Podczas tegorocznej edycji dużą uwagę poświęciliśmy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych (BSP) do monitoringu zasobów oraz analizy terenu działań. Symulowane zdarzenia pożarowe, często o skali realnych pożarów, dostarczyły mnóstwa materiału do analizy i oceny działań. Umożliwiło to wyciąganie wniosków i tworzenie nowych założeń wykorzystania BSP w działaniach pożarowych.

Analiza termiczna z wykorzystaniem BSP, tworzenie warstw mapowych dla obszarów objętych pożarem, monitoring ratowników oraz wsparcie w lokalizacji miejsc zarzewia ognia za pomocą termowizji to nowe aspekty ratownictwa wymagające dalszego rozwoju. Dzięki doświadczeniom z Forest Camp 2024 utwierdziliśmy się w przekonaniu, że realizujemy nasze dalekosiężne plany rozwoju na właściwej ścieżce.

Pionierskiej wykorzystanie DJI dock 2 w realizacji zdalnych misji, nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony: eradronow.pl, uStrażaka.pl

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Forest Camp 2024 za ich zaangażowanie i wymianę doświadczeń. Takie warsztaty dają nam możliwość rozwoju i łamania schematów, które nas ograniczają. Międzynarodowa współpraca i dzielenie się wiedzą sprawiają, że możemy stawać się coraz lepsi w tym, co robimy, a zdobyte doświadczenia przekładają się na efektywność naszych działań ratowniczych. Wracamy do naszych codziennych obowiązków z głową pełną nowych doświadczeń, gotowi przekazywać zdobytą wiedzę naszym ratownikom.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Niezależnych Ekspertów Pożarnictwa i OSP Kamieniec Ząbkowicki za realistyczne i profesjonalne przygotowanie stanowisk edukacyjnych i całości wydarzenia. Do zobaczenia na kolejnych edycjach Forest Camp!

Udostępnij