Dzień ten był wypełniony profilaktyką strażacką i dobrą zabawą. Dla naszych gości otworzyliśmy wszystkie drzwi w remizie i przygotowaliśmy stanowiska, na których dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu wykorzystania „domowych” środków do gaszenia pożarów w pierwszej fazie rozwoju.

Ponadto można było porozmawiać o technikach pracy z psami do ratownictwa, przećwiczyć podstawowe czynności ratujące życie osobom poszkodowanym, zobaczyć jakim sprzętem ratowniczym dysponujemy, jak rozwija się nasza młodzieżowa drużyna pożarnicza czy z bliska poobserwować prace ratowników wysokościowych.

Skoro nasze wydarzenie odbyło się w porze obiadowej, to nie mogło zabraknąć słynnej już w naszym regionie „strażackiej grochówki”.

Oczywiście nasze spotkanie nie mogło się obyć bez rozmów o ratownictwie, budowaniu relacji z ludźmi i rozwoju stowarzyszenia, a także o naszej 150-cio letniej historii i wyzwań, na które musimy być gotowi. Rozmawialiśmy również o granicach autonomii stowarzyszenia, o zasadzie subsydiarności, o wartości organizacji pozarządowych, a w szczególności OSP dla społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas prowadzonej w tym dniu zbiórki pieniężnej na cele statutowe – działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – zaksięgowano wpłatę w wysokości: 8 694,98 zł
Dziękujemy!

Foto: Wojtek Bujarek – Fotografia i zasoby własne.

Udostępnij