W dniu 15 maja przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji.
Celem szkolenia była przede wszystkim nauka praktycznego użycia podręcznego sprzętu przeciwpożarowego – gaśnic. Ponadto uczestnicy warsztatów zapoznali się z procesem rozwoju pożaru, zagrożeniami związanymi z tym zjawiskiem oraz bezpieczeństwie w obiektach. Dużą uwagę zwróciliśmy na kwestie związane z ewakuacją i ogólną profilaktyką dla zapobiegania pożarom.

16 maja w proces profilaktyczny została zaangażowana Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, która przeprowadziła zajęcia pokazowe obsługi sprzętu budowalnego, używanego w ratownictwie, monitoringu pracowników w strefie zagrożenia oraz szkolenie z zakresu obsługi środków łączności. Dodatkowo pracownicy firmy zapoznali się ze specyfikacją pracy psów ratowniczych w obiektach budowlanych.

Dziękujemy za wspólną wymianę doświadczeń.

Udostępnij