Na początek na warsztat wzięliśmy niedawno zakupioną drabinę DW10. Następnie dokonaliśmy przeglądu nowych technik i metod rozwinięć gaśniczych przy użyciu pakietów wężowych.

Ćwiczenia praktyczne potwierdziły, że wykorzystanie poznanych sposobów rozwinięć gaśniczych jest szybsze i prostsze od tradycyjnych metod. Szkolenie choć krótkie, było dość intensywne, a wprowadzenie zdobytej wiedzy w standardy naszej pracy znacznie poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Udostępnij