poszkodowanych i osób postronnych, przygotowaniem sprzętu do działań w zależności od panujacych na akcji warunków atmosferycznych. Dodatkowo odpowiedzieliśmy sobie na pytania związane ze skutecznością sensorów biologicznych, elektronicznych i optycznych pod kątem temperatury otoczenia.

Pokusiliśmy sie o określenie BLS’u (ang. Basic Life Support) poszukiwacza.

Udostępnij