Na mocy prawa polskiego każda osoba, która może bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia nie udzieli pierwszej pomocy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (Art. 162.1. kodeksu karnego).

Rozpoczynając przygodę z poznawaniem zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, należy najpierw zrozumieć „łańcuch przeżycia”. Jest to graficzne przedstawienie czterech nachodzących na siebie ogniw, które mają na celu zminimalizowanie skutków urazów/utraty przytomności poszkodowanego. Bardzo ważne jest zaznaczenie, że pierwsze trzy ogniwa z czterech mogą być przeprowadzone przez osobę udzielającą pierwszą pomoc przedmedyczną. Tylko ostatni etap „łańcucha przeżycia” związany jest bezpośrednio z opieką szpitalną.

  • Ogniwo 1 – Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy.

Pierwszy etap zakłada rozpoznanie stanu zagrożenia życia lub zatrzymania krążenia, a następnie natychmiastowe wezwanie specjalistycznej pomocy (numer alarmowy 112). Szybka reakcja świadków lub osób udzielających pierwszą pomoc ma znaczny wpływ na zminimalizowanie skutków urazów, zatrzymania krążenia a nawet może uratować życie!

  • Ogniwo 2 – Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO).

Natychmiastowe rozpoczęcie RKO, w przypadku braku oddechu, ma ogromny wpływ na szansę uratowania życia osobie poszkodowanej. Istotnym aspektem jest szybkie rozpoczęcie ucisków klatki piersiowej w celu doprowadzenia tlenu do mózgu.

  • Ogniwo 3 – Wczesne rozpoczęcie defibrylacji.

Prowadzenie RKO z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego nawet o 70%. Defibrylacja przy użyciu AED jest bardzo prosta i nie wymaga dodatkowych szkoleń.

  • Ogniwo 4 – Wdrożenie czynności ALS i opieka po resuscytacyjna.

Ostatni element „łańcucha przeżycia” to czynności specjalistyczne podejmowane przez ratowników medycznych oraz lekarzy.

„BEZPIECZNY RATOWNIK TO DOBRY RATOWNIK” to najważniejsze stwierdzenie opisujące osobę udzielającą pierwszą pomoc przedmedyczną. Zawsze pamiętaj o własnym bezpieczeństwie! Przed podejściem do poszkodowanego należy bezwzględnie założyć rękawiczki lateksowe oraz maseczkę jednorazową. Jeżeli apteczka pierwszej pomocy zawiera okulary ochronne, również zaleca się ich założenie. Te trzy „atrybuty” chronią przed krwią oraz płynami ustrojowymi osoby poszkodowanej, które są bardzo dobrymi nośnikami chorób zakaźnych. Dodatkowo podchodząc do poszkodowanego należy upewnić się czy miejsce w którym się znajdujemy lub do którego się zbliżamy jest w pełni bezpieczne.

Zachowując środki ostrożności nie bójmy się pomagać innym! Pomaganie jest fajne!

Udostępnij