W trakcie wewnętrznego szkolenia poruszono prawne aspekty związane z działaniem, dysponowaniem i utrzymywaniem stopnia gotowości do działań poszukiwawczo ratowniczych. Należy w tym miejscu podkreślić, że rozwój w\w działań zakłada, iż każda jednostka KSRG powinna dążyć do osiągniecia minimum poziomu podstawowego w systemie całodobowym i całorocznym.

Z uwagi na posiadaną specjalizację skoncentrowaliśmy się również na szerszym omówieniu zasobów ludzkich i sprzętowych, które posiadamy i organizacji ich w ramach poziomów gotowości A,B,C.

Następnym tematem szkolenia była taktyka prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych podczas katastrofy budowlanej. Poruszono jedna z najważniejszych kwestii podczas każdych działań – rozpoznanie czyli zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków zdarzenia.

Skupiliśmy się również na wstępnych działaniach poszukiwawczo ratowniczych w pierwszej fazie akcji, gdzie kluczowym elementem jest ewakuowanie ze strefy zagrożenia wszystkich poszkodowanych, których można wydobyć szybkimi i prostymi technikami.

Omówiliśmy również rodzaje zagrożeń charakterystyczne do katastrof budowlanych, zagrożenia dla ratowników i sposoby eliminacji ewentualnych zdarzeń wtórnych.

Ponadto poruszono kwestie BHP ratownika, sygnalizacji alarmowej, wyznaczania stref bezpieczeństwa.

Było to szkolenie porządkujące wiedzę ratowników przed wyjazdem na poligon w Pstrążu.

 

Udostępnij