W pierwszej części ćwiczeń, dzięki uprzejmości administratora osiedla „Słoneczne tarasy” w Kętach mogliśmy zapoznać się z warunkami przeciwpożarowymi w budynkach wielorodzinnych przy ul. 3-go Maja. Zwróciliśmy szczególną uwagę m.in.:

  • usytuowanie i dostęp do hydrantów,
  • sposoby ewakuacji
  • układ i utrzymanie dróg ewakuacyjnych (przypominamy o zakazie składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych, w tym na klatkach schodowych)
  • zarządzanie instalacjami, w tym prądem elektrycznym
  • obecność urządzeń przeciwpożarowych tj. system oddymiania pożarowego
  • awaryjne otwieranie oraz elementy bezpieczeństwa wind
  • przejezdność dróg pożarowych. W tym miejscu zwracamy się z kolejnym apelem do mieszkańców oraz użytkowników wszystkich budynków, aby zwracali uwagę na drożność przejazdów przeznaczonych dla służb ratowniczych. Widać na zdjęciach z naszej galerii, że nasze wozy potrzebują sporo miejsca. Pozostawienie samochodu na przysłowiową „chwilkę” może okazać się brakującą chwilką dla osób będących w stanie zagrożenia życia. To możesz być TY lub bliska Ci osoba!

W drugiej części ćwiczeń, dzięki uprzejmości administratora osiedla „Zielone tarasy” mieliśmy możliwość doskonalenia sposobów na rozwinięcia bojowe w klatkach schodowych. Warunki placu budowy nadały ćwiczeniom nieco utrudnień i zagrożeń, dzięki czemu zadania wymagały od strażaków szczególnej staranności. Wykonaliśmy kilka założeń, następnie szczegółowo każde z nich zostały omówione.

Ćwiczenia były również okazją uzupełnienia wiedzy związanej ze nowelizacja prawa w zakresie BHP.

W ćwiczeniach gościnnie udział wzięli druhowie z OSP Kęty Podlesie, w ramach dzielenia się wiedzą i  wypracowywania dobrych praktyk podczas działań.

Każde nawet najmniejsze ćwiczenia to nie tylko doskonalenie samych technik, taktyk czy podniesienie poziomu wiedzy. To również zgranie załogi, studium przypadków, obcowanie ze sprzętem, ale przede wszystkim kolejny wielki krok w rozwoju siebie dla kogoś.

Udostępnij