Ważnym elementem tworzenia dobrze funkcjonującego zespołu jest wyznaczanie kierunków i etapów rozwoju. W tym roku głównym elementem, na który będziemy kładli duży nacisk, jest zacieśnianie współpracy z grupami uczestniczącymi w projekcie „GPR OSP Małopolska„. Planujemy organizację wspólnych szkoleń i warsztatów, których celem będzie uzyskanie pełnej unifikacji działań.

Kolejnym kierunkiem rozwoju jest dzielenie się wiedzą z nowo powstającymi sekcjami poszukiwawczymi na terenie naszego województwa w strukturach OSP, które są zainteresowane uzyskaniem co najmniej wiedzy podstawowej z aspektów prawnych i technik wykorzystywanych podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych. Chcemy, aby jednostki te były przygotowane do pomocy nam w działaniach SAR na ich własnym terenie.

Spotkanie było również okazją do przeprowadzenia szkolenia z zakresu wyposażenia indywidualnego ratownika. Jednocześnie każdy z ratowników otrzymał przystosowany do działań pakiet sprzętowy.

Miłym akcentem podsumowującym naszą pracę było oficjalne przyjęcie dh Joanny Renowicz-Czerwińskiej w strukturę GPR OSP Kęty. Gratulujemy wytrwałości i zaliczenia wszystkich elementów stażu.

Udostępnij