Od późnych godzin nocnych działania  prowadzone były przez lokalne jednostki OSP, PSP i Policję. Po dotarciu na miejsce działań wprowadziliśmy wstępną fazę zarządzania akcją, jednocześnie nanieśliśmy na plan działań obszary przeszukane lub będące w trakcie przeszukiwań.

O godzinie 4:08 operator bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w kamerę termowizyjną zgłosił detekcję potencjalnej osoby poszukiwanej w polu kukurydzy. Na miejsce został wysłany patrol zmotoryzowany, który o 4:15 potwierdził identyfikację poszukiwanej. Kobieta została przetransportowana i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego w stanie dobrym.

Dziękujemy za współpracę strażakom i policjantom biorącym udział w poszukiwaniach.

/519K45, 519k47, 519k48, 519k49/


P.S.

Cieszymy się ze szczęśliwego finału poszukiwań i jednocześnie z realnego potwierdzenia przydatności drona w działaniach poszukiwawczych. Jest to dla nas nowe doświadczenie, które mamy nadzieję zaowocuje w niedalekiej przyszłości. Po roku czasu udało nam się osiągnąć gotowość operacyjną BSP, która pozwoliła zakończyć dzisiejsze działania ze szczęśliwym finałem.

Warto podkreślić, iż dron i proces szkolenia został sfinansowany w ramach projektu:

Doposażenie Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kęty w sprzęt do usuwania skutków katastrof (RPMP.05.01.02-12-0035/15 )”  ze środków Gminy Kęty i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

https://www.ospkety.pl/6-operatorow-bsp/

Udostępnij