Różne są drogi do końcowego sukcesu. W wyniku szeroko zakrojonych działań terenowych nie ujawniono osoby poszukiwanej. Nie zawsze podczas działań osoba poszukiwana chce być odnaleziona przez poszukiwaczy.
Ale działania poszukiwawcze to nie tylko penetracja terenu, to również działania operacyjne i wsparcie rodziny.

Rano 20 marca dotarła do nas pozytywna informacja – poszukiwana wróciła do domu. Przeprowadzony dziś wywiad z rodziną jest kluczem do weryfikacji wcześniejszych naszych działań i podjętych decyzji, i potwierdza trafność wczorajszych założeń.

W dzisiejszych działaniach uczestniczyło 2 zatępy OSP Przeciszów, 1 JRG Oświęcim, policjanci komisariatu w Zatorze oraz  15 naszych ratowników /519K45, 519k46, 519k47, 519k48, 519k49/.

Dziękujemy wszystkim służbom za owocną współpracę!

Udostępnij