Młodsza sekcja w tym czasie miała ćwiczenia m maskami APB, które były zaklejone taśmą po to, aby moglibyśmy się poczuć tak jak w zadymionym pomieszczeniu. Podzieleni w dwójki, nasze zadanie polegało na doprowadzeniu osoby w masce do celu, tylko za pomocą „skręć w prawo”, „skręć w lewo”. Pod koniec szybkie przypomnienie ostatniej zbiórki, czyli wiadomości o sprzęcie i rozmieszczeniu go na mercedesie.

Zbiórka była ciekawa, trochę inna ale bardzo nam się podobała.

Udostępnij