Od tego czasu przez niemal 150 lat służymy społeczności, chroniąc mieszkańców i ich mienie przed niebezpieczeństwem. Nasza służba to także rozwijanie swojego warsztatu ratowniczego, dostosowując się do postępującej technologii. Od prostych wiader i drabiny, jednostka przeszła długą drogę, wprowadzając nowoczesny sprzęt, specjalistyczne pojazdy, poszerzając specjalizacje oraz poziom wyszkolenia ratowników. Mimo tych zmian, duch ochotniczy pozostaje niezmiennie silny. Przy obecnym pędzie życia, pamiętamy o naszych korzeniach i tradycjach, które przekazały nam poprzednie pokolenia. Jesteśmy dumnymi spadkobiercami tej półtorawiecznej historii „ratownictwa z pasją…”

Straż w Kętach to miejsce, które od 149 lat jednoczy pokolenia. Swoje miejsce mają tu młodzi adepci, którzy podpatrują starszych druhów i przesiąkają strażackimi tradycjami. Nie brakuje tu także miejsca dla sieniorów, którzy są żywą historią tej jednostki. Spore grono stanowią osoby dorosłe, które dzięki pomysłom, ambicjom i otwartości tworzą nową historię, zapraszając do niej ludzi nie tylko ze światka ratowniczego.

Jako część społeczności chcemy nie tylko chronić przed zagrożeniem, ale również angażować się aktywnie w życie naszej Małej Ojczyzny. Organizacja dni otwartych remizy dla wszystkich sympatyków, udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, to tylko niektóre z działań, które podejmujemy, aby zacieśniać więzi z mieszkańcami. W końcu, gdyby nie Wy, nasi Przyjaciele, nasza służba byłaby pustką. Jesteśmy wdzięczni za szacunek i zaufanie, jakim nas obdarzacie. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Udostępnij