naszej jednostki złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar OSP Kęty:

 „Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Przyczyniać się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne.
Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu MDP.
Pogłębiać wiedzę, doskonalić umiejętności, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”

Dziś żyjemy w wolnej Polsce, dziś naszym obowiązkiem jest kształtowanie nowych pokoleń na odpowiedzialnych Polaków, pełnych wrażliwości na krzywdę bliźniego, pełnych wiary w sens pełnienia służby dla innych, pełnych odwagi do niesienia pomocy.

Dziękujemy dh Pawłowi i dh Przemkowi za służbę w szeregach MDP i jednocześnie zapraszamy do grona strażaków – ratowników. Życzymy wytrwałości i owocnej nauki prowadzącej do zapewnienia sobie miejsca w szeregach Jednostki Operacyjno-Technicznej.

Dziękujemy Rodzinom naszych młodych adeptów za zaufanie jakim nas obdarzają, wysyłając swoje pociechy w nasze szeregi!

Wam młodzi adepci życzymy: ” … Żeby ten ogień nigdy nie zgasł … „ i oświetlał drogę do „Ratownictwa z pasją…”

Udostępnij