Z zespołem psychologów Fundacji Itaka konsultujemy przypadki zaginięć osób podczas naszych realnych działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Realizacja porozumienia nie obejmuje tylko wymiany podpisów i deklaracji współpracy, to obustronna incjatywa na rzecz wspólnego rozwijania zagadnienia pt: „poszukiwanie osób zaginionych”.

Dziękujemy „Partnerowi w Poszukiwaniach” za żywą współpracę i wspólne otwieranie zamkniętych drzwi!

Udostępnij