Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Bartłomiej Matusiak. Zgodnie z planem zebrania prezes dh Jan Wołoszyn przedstawił nasze działania podjęte w 2018 r. Poruszone zostały tematy szkoleń, zdarzeń, zaangażowania strażaków w życie mieszkańców naszej gminy, profilaktyki, wychowania najmłodszych i finansowania naszego stowarzyszenia. Poruszył również kwestię profilaktyki antyrakowej wśród strażaków, podkreślił jak ważnym elementem jest samodoskonalenie strażaka w kontekście nowo pozyskanego sprzętu i zmian technologicznych, za którymi musimy podążać.
Dh prezes przedstawił cele i plany na bieżący rok.

Dh Katarzyna Bieniek d-ca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zaprezentowała dokonania naszej młodzieży w minionym roku. Podzieliła się refleksją czym dla członków MDP jest straż i jakie wartości i wiedza utrwalana i pogłębiana jest w czasie zbiórek i „życia na remizie”.

Sprawozdanie finansowe przedstawiła dh Aleksandra Droździk – skarbnik.
Sprawozdanie komisji rewizyjnej wygłosił dh Stanisław Górkiewicz – przewodniczący komisji.

Podjęto uchwałę o uzupełnieniu składu zarządzu i zmianach na stanowiskach funkcyjnych. Na stanowisko sekretarza stowarzyszenia wybrana została dh Aleksandra Droździk, a funkcję skarbnika objęła dh Sylwia Łyczko.

Wręczono oddznaczenia i wyróżnienia dla członków stowarzyszenia – PREZENTACJA Z ZEBRANIA WALNEGO.

Głos zabrali również zaproszeni goście.

Starosta powiatu oświęcimskiego Marcin Niedziela podkreślił jak, jego zdaniem, ważną jesteśmy jednostką w kontekście zabezpieczenia terenu gminy i powiatu.
Burmistrz Krzysztof Klęczar podziękował za gotowość bojową, pracę z młodzieżą i zapewnił o wsparciu jakie płynie z magistratu.
Józef Szafran podziękował za owocną współpracę w czasie pełnienia przez niego funkcji komendanta gminnego.
Natomiast komendant policji Maciej Molenda wyraził słowa uznania i dumy, wynikające z faktu, że podczas jego spotkań na terenie całego kraju wspominana jest nasza jednostka,  z którą współpracuje na co dzień.
Prezes ZOG ZOSP PR przedstawił kierunki pracy z młodzieżą realizowane przez ZOG.
Przedstawiciel komendanta powiatowego PSP podziękował za gotowość bojową i wspólne zabezpieczenie zdarzeń na terenie powiatu i poza jego granicami.
Głos zabrali również nasi prezesi honorowi dh Jan Christ i Jan Pilarski, którzy zwrócili uwagę na zmiany jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat w życiu naszej remizy.
W imieniu harcerzy głos zabrała Aneta Bogacz, która podkreśliła jak ważną incjatywą jest nasza #wspólnapasja realizowana przez młodzież harcerską i strażacką. Jak wiele wnosi ona w życie naszych stowarzyszeń.

Dziękujemy wszystkich gościom za obecność w tym ważnym dla nas dniu.

W zebraniu uczestniczyli:

Starosta powiatu oświęcimskiego – Marcin Niedziela
Burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar
Zastępca Burmistrza Gminy Kęty – Rafał Ficoń
Radni Gminy Kęty
Przewodniczący Rady Seniorów – Jerzy Kolasa
Przedstawiciel KP PSP Oświęcim – Edward Płonka
Prezes ZOG ZOSP RP – Mariusz Handzlik
Wiceprezes ZOG ZOSP RP – Krzysztof Kućka
Komendant gminny – Józef Szafran
Komendant Komisariatu Policji w Kętach – Maciej Molenda
Prezesi gminnych jednostek OSP
Dyrektor PZ 10 SME w Kętach – Ilona Kula
ZHP Hufiec Kęty – Aneta Bogacz

PREZENTACJA Z WALNEGO ZEBRANIA – DO POBRANIA

Udostępnij