oraz szlifuje musztrę przed swoim ślubowaniem. MDP liczy już 38 członków. Wnoszą młodzieńczą radość w nasze szeregii i nadzieję na ciągłość stowarzyszenia.

Strażacy przepalają piły na położonych wierzbach i ćwiczą przeciąganie kłód. Dodatkowo trwają prace elektroinstalacyjne na elewacji remizy.

Wyjazd też był…  I w tym miejscu prosimy o rozsądek podczas zgłaszania zdarzeń.

Weekendowo zapraszamy do wsparcia naszych projektów w budżetach obywatelskich Małopolski i Kęt.

Udostępnij