Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
– KATEDRA NAUK MORFOLOGICZNYCH (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
– KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT ( Wydział Nauk o Zwierzętach),
Gaspolu Nowy Targ,
Polskiej Organizacji Gazów Płynnych,
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt „Medico- Vet” z Kęt,
GPR OSP Kęty,
GP GOPR,
FWRG Podhale Poland.

Ćwiczenia obejmowały elementy lokalizacji osób w ruinach budynków i zapachu ludzkiego
w mikrolokalizacji, w kontrolowanych warunkach zagazowania terenu , a także wyszukiwanie próbek zapachowych z dawkami gazu propan-butan bezpiecznymi dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

FOTOGALERIA FB

Udostępnij