Swoją pasją do ratownictwa skutecznie zarażał kolejne pokolenia. Zawsze można było liczyć na jego wsparcie jako członka OSP w Kętach.

Brał udział w zebraniach, gdzie swoim głosem przyczyniał się do decydowania o bieżących sprawach naszej jednostki. Aktywnie uczestniczył w budowie naszej remizy.

Towarzyszył  nam  w najważniejszych uroczystościach i obchodach.

Dziękujemy za Twoją obecność w naszych szeregach!

Pragniemy złożyć najszczersze kondolencje dla całej Rodziny.

Druhu! Spoczywaj w spokoju. Cześć Twojej pamięci!

Udostępnij