Gościliśmy przedstawicieli: Sekcji Lotnictwa Policji KWP Kraków, Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji Bielsko-Biała, 3 GPR Kraków-Balice, Komendy Powiatowej PSP Oświęcim, Komendy Powiatowej PSP Sucha Beskidzka, Komendy Powiatowej PSP Wadowice, Komisariatu Policji Kobiernice, JRG Andrychów, OSP Wieprz, OSP Targanice, OSP GPR Goszcza, Komendy Powiatowej Policji Oświęcim, Komendy Powiatowej Policji Olkusz, Komendy Powiatowej Policji Wadowice, Komisariatu Policji Kalwaria Zebrzydowska, Komisariatu Policji Andrychów, Urzędu Gminy Kęty.

Rozmowa panelowa podzielona była na cztery główne punkty. Rozmawialiśmy o dysponowaniu sił i środków wykorzystywanych podczas działan terenowych oraz analizie dostępnych zasobów. W tym miejscu zaprezentowaliśmy zasoby jakimi dysponujemy i jakie narzędzie w postacji Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oferujemy do wykorzystania przez organ prowadzący poszukiwania.

Sporo czasu poświęciliśmy planistyce w poszukiwaniach, omawiając wykorzystanie wiedzy nabytej przez specjalizujące się w tej dziedzinie jednostki i wykorzystanie jej jako narzędzia pracy Policji.

Rozmawiając o współpracy podkreślaliśmy nadrzędną rolę Policji w prowadzeniu działań poszukiwawczych i jednocześnie zwróciliśmy uwagę na organizację sztabu terenowego oraz wykorzystanie mobilnego centrum dowodzenia, które działa na zabudowie jednego z naszych samochodów. Współpraca organizacji poszukiwawczych jest kluczem do osiągnięcia celu. Działania prowadzone w oparciu o płynną wymianę informacji i współdecydowanie o kierunkach rozwoju akcji poszukiwawczej znacząco wpływają na skuteczność działań.

Piloci z Sekcji Lotnioctwa Sztabu Policji KWP Kraków i 3 GPR Kraków-Balice, podzielili się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem i zasadnością użycia statków powietrznych w działaniach SAR.

Na granicy bezpieczeństwa i ratownictwa powstaje współpraca, której celem jest  dobro poszukiwanego (poszkodowanego), który niezależnie od naszego stopnia zaangażowania i wiedzy czeka na odnalezienie, czeka niejednokrotnie na swoje „drugie życie”.

Celem policjanta jest zadbać o bezpieczeństwo zaginionego, celem ratownika jest dostrzec człowieka „w lesie”, celem nadrzędnym nas wszystkich jest „gra do jednej bramki”.

 

Udostępnij