Wykładowcą zagadnień, dotyczących szeroko pojętych emocji ratownika, była Sylwia Kaczan – psycholog, z której wiedzy i doświadczenia korzystamy już od kilku lat.
Pogłębiliśmy wiedzę dotyczącą stresu na jaki narażany jest każdy ratownik, skąd on się bierze i jakie mogą być jego konsekwencje, które mogą prowadzić do zespołu stresu pourazowego (PTSD).
Uczyliśmy się rozpoznawać objawy PTSD i równoważyć stres u siebie i współdziałających z nami strażaków.
Zajęcia warsztatowe kolejny raz pokazały jak ważnym tematem w ratownictwie jest psychologia.

Zajęcia z prowadzenia odpraw i dowodzenia podległymi zasobami ludzkimi prowadził podinsp. Paweł Kuźmiński.
Uzyskaliśmy wyjaśnienie istotnej kwestii, potwierdzającej, że odprawa leży na styku działań planistyczno-organizacyjnych. Dlatego osiągnięcie celów jest możliwe poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych sił i środków poprzez ich: właściwe rozmieszczenie, określenie dla nich odpowiedniej taktyki działania oraz zlecenie do realizacji ściśle określonych zadań.

W tematyce dowodzenia poruszyliśmy kwestie związane z:

  • podejmowaniem czynności zgodnie z zasadami prawa
  • realizowaniem poleceń
  • dyscypliną w eterze
  • dyscypliną w zachowaniu oraz umundurowaniu i wyglądzie osobistym
  • punktualnością

Dziękujemy wykładowcom za szkolenie, które podnosi jakość naszych działań ratowniczych.

Udostępnij