Kilkadziesiąt razy w sezonie „wypalania traw” interweniujemy w monitorowanym obszarze. Niestety dziś w większości przypadków dojazd ciężkim sprzętem w bezpośredni rejon działania jest niemożliwy.

Z uwagi na niski poziom wilgotności w tym rejonie oraz występowanie roślinności sprzyjającej szybkiemu rozpowszechnianiu się ognia apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Nawet niedopałek papierosa możne spowodować olbrzymie niebezpieczeństwo. #stopwypalaniu

Jednocześnie należy podkreślić, że akcja #zostańwdomu jest wzorowo realizowana przez naszych Mieszkańców, podczas przejazdu prewencyjnego napotkaliśmy nielicznych, pojedynczo spacerujących ludzi.

Udostępnij