Potwierdzono informację o jednej osobie poszkodowanej (pracownik firmy Synthos), która została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Wg wstępnych informacji poszkodowany doznał oparzeń dłoni.

Nie stwierdzono zagrożenia chemicznego i zagrożenia wybuchem. Do sprawdzenia, czy nie doszło do naruszenia elementów konstrukcji budynku wykorzystano kamerę termowizyjną OSP Kęty.

Po ugaszeniu pożaru obiekt został przewietrzony i oddymiony, a siły odwodowe spoza powiatu wycofane z działań. Przyczyny zdarzenia ustala wewnętrzna komisja zakładowa.

W działaniach udział brały zastępy z: ZSR Synthos Dwory, JRG Oświęcim, JRG 2 Kraków, JRG 3 Kraków, JRG 4 Kraków, JRG 5 Kraków, JRG 6 Kraków, JRG 7 Kraków, JRG Skawina, JRG Wadowice, JRG Chrzanów, KW PSP Kraków (grupa operacyjna), KP PSP Oświęcim (grupa operacyjna), OSP Kęty, OSP Brzeszcze, OSP Jawiszowice, OSP Polanka Wielka, OSP Przeciszów, OSP Włosienica, OSP Oświęcim, OSP Brzezinka, TSR Brzeszcze oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne i Policja.

PSP Oświęcim
fot. oswiecimskie24

Udostępnij