Bardziej szczegółowy podział przedstawia się następująco:

 • Pożary traw – 22
 • Zdarzenia związane z komunikacją samochodową – 34
 • Zdarzenia spowodowane „siłami natury” – 11
 • Zdarzenia zakwalifikowane jako „inne” – 16
 • Odnotowano 36 interwencji poza miastem Kęty, a tylko w Gminie Kęty 26:
 • 8 w Bielanach
 • 5 w Łękach
 • 5 w Nowej Wsi
 • 4 w Bulowicach
 • 3 w Malcu
 • 1 w Witkowicach

10 razy interweniowaliśmy poza terenem gminy w miejscowościach:

 • Myślenice
 • Kraków
 • Zaborze
 • Oświęcim
 • Jawiszowice
 • Kozy
 • Bobrek
 • Piotrowice
 • Grzechynia
 • Żarki

Najbardziej pracowitym miesiącem okazał się marzec. Podział podjętych interwencji pod względem miesiąca wystąpienia:

 • Styczeń – 16
 • Luty – 20
 • Marzec – 27
 • Kwiecień – 17
 • Maj – 15
 • Czerwiec – 16.
Udostępnij