OSTRZEŻENIE Nr 7

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: Województwo małopolskie
Ważność: od 2014-02-12 23:00:00 do 2014-02-13 08:00:00
Przebieg: Nastąpi spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodując zamarzanie mokrych po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie od -2°C do 0°C, przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2014-02-12 22:29:00
Synoptyk: Grzegorz Baca

Komunikaty do ostrzeżenia nr 7
Komunikat nr. 1

Nazw biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 7 wydanego o godz. 22:29 dnia 12-02-2014
Obszar: woj. małopolskie
Stan obserwowany (Przebieg): Po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu w północno-zachodniej połowie województwa nastapił spadek temperatury poniżej 0°C. Na stacjach telemetrycznych w Olewinie i w Krzeczowie zanotowano temperaturę powietrza równą -0,5°C. Ponadto zanotowano temperaturę gruntu poniżej 0°C, np.: w Krzeczowie -0,5°C, w Olewinie -0,3°C, w Inwałdzie -0,2°C.
Przewidywany rozwój zjawisk (Prognoza): Oblodzenie będzie utrzymywać się zgodnie z wcześniej wydanym ostrzeżeniem do godziny 08:00 dnia 13.02.2014.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk: Grzegorz Baca
Godzina i data wydania: 12.02.2014 godz. 23:18

Udostępnij