Zgodnie z obowiązująca procedurą wstąpienia w nasze szeregi, 26 stycznia, na zebraniu Zarządu naszej jednostki, deklarację i ślubowanie złożyli Szymon Brejza i Bartłomiej Tyralik. Obaj druhowie posiadają komplet szkoleń i badań uprawniających do działań i dzięki temu zasilili JOT naszej jednostki. Dh Bartek dodatkowo kontynuuje staż do grupy poszukiwawczo – ratowniczej.

Cieszymy się, że jesteście i chcecie podążać z nami drogą „ratownictwa z pasją…”.

Życzymy wytrwałości i samorealizacji.

Udostępnij