Nasi nowi adepci ratownictwa oprócz kursu obligatoryjnego czynnie uczestniczą w wewnętrznych szkoleniach doskonalących. To kolejne osoby, które weszły do JOT z bogatym doświadczeniem z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (praca u podstaw przynosi wymierne efekty).

Gratulujemy dh Filipowi Rusinkowi i dh Filipowi Kacorzykowi wytrwałości w realizowaniu swoich marzeń i pasji, cieszymy się, że chcą z nami podążać drogą “ratownictwa z pasją…”

Udostępnij