czwartą klasę szkoły podstawowej w 1938 roku kończył w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętach przy ul. Sobieskiego i mieszkał w Kętach przy ul. Rynek 25 u babci Bronisławy Christ.

1 września 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, tata Jana Marian Christ został zmobilizowany z Kęt 25 sierpnia 1939 do Armii Kraków i brał czynny udział w wojnie obronnej. W 1939 Jan Christ wraz z rodziną przebywał w Kętach. Babcia Bronisława Christ 1 września 1939 roku otrzymała karty ewakuacyjne, jak wielu Kęczan od burmistrza Edwarda Zajączka, i z całą rodziną oraz bagażem został załadowany do pociągu ewakuacyjnego na stacji kolejowej w Kętach. Jadąc przez Wadowice, Zator, Skawinę, Kraków pociąg kierował się na wschód. Pod Tarnowem w miejscowości Trzcianka pociąg, w którym jechała rodzina Christów z innymi Kęczanami został zbombardowany. Pociąg przystanął ludzie z wagonów rozbiegli się po polach. Zostali jednak ostrzelani przez niemieckich pilotów z broni pokładowej.
Wielu zostało zabitych i rannych. Pociąg został rozbity, tory uszkodzone, dlatego już pieszo bez bagażu dotarli aż do Rawy Ruskiej, obecnie leżącej na Ukrainie. Dzięki Marii Christ, która znała język niemiecki udało się przy dużej pomocy żołnierzy niemieckich szczęśliwie wrócić do Głębowic i Kęt. Rosjanie już wtedy zajmowali tereny leżące na wschodzie Polski. Marian Christ po stoczonej bitwie Armii Kraków z Niemcami pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli i przebywał w przejściowym obozie jenieckim w Krakowie Dębnikach, skąd w październiku 1939 roku, dzięki staraniom żony Marii Christ został zwolniony z obozu i wrócił do Głębowic. Marian i Maria Christ za zezwoleniem władz okupacyjnych uruchomili naukę w szkole podstawowej na przysiółku Łazy w Głębowicach. W nocy z 28 na 29 sierpnia 1942 roku rodzina Christów została aresztowana przez Gestapo i osadzona w obozie hitlerowskim w Katschner, gdzie przebywali do połowy kwietnia 1945.
Następnie jak front zbliżył się obóz został ewakuowany do Beneschau Jan Kanty Christ, mając wtedy 15 lat musiał ciężko pracować w obozowym transporcie konnym jako Woźnica pod eskortą wartowników i żołnierzy SS. W pierwszych dniach maja po odzyskaniu Wolności, po wielu przeżyciach wojennych i frontowych rodzina Christ wróciła do Kęt.

Mając 17 lat Jan Christ zapisał się do pierwszej klasy gimnazjum (wtedy imienia Marii Konopnickiej obecnie obecnie Marii Dąbrowskiej) i wstąpił do drugiej drużyny związku Harcerstwa Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki przy gimnazjum. W 1951 roku ukończył liceum rolnicze w Czernichowie koło Krakowa, a od 1950-53 studiował na wydziale rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1953 do 1955 studia kontynuował w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie.

Po ukończeniu studiów pracował w Zjednoczeniu PGR Cieplice Śląskie, Państwowym Ośrodku Hodowli Zawodowej Osiek i w Darłowie nad morzem. Pracował także w Powiatowej Radzie Narodowej w Wydziale Rolnym w Oświęcimiu i Powiatowym Związku Kół Rolniczych Oświęcim. W 1972 wrócił do Kęt, otrzymał pracę w Miejskiej Radzie Narodowej Kęty jako instruktor rolny. W styczniu 1973 roku został powołany na funkcję naczelnika gminy Kęty w związku z utworzeniem gmin przez połączenie dotychczasowych Gromadzkich Rad Narodowych w całym kraju. Gmina Kęty została utworzona przez połączenie Gromadzkiej Rady Narodowej Bulowice z Gromadzką Radą Narodową Nowa Wieś. Przed otrzymaniem nominacji na naczelników wszyscy kandydaci przechodzili 3 miesięczne szkolenie zakończone egzaminem. Jan Christ razem z kolegami powiatu oświęcimskiego szkolenie przechodził w Krakowie. W 1977 roku już po utworzeniu się Gminy Kęty i połączenia z miastem Kęty Jan Christ naczelnik miasta i gminy Kęty zorganizował obchody 700 – lecia Kęty. W 1978 roku na własną prośbę przeszedł z powrotem do pracy w Państwowym Ośrodku Hodowli Zawodowej w Osieku, skąd w 1982 roku z powodu złego stanu zdrowia przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Od 1973 do 2001 Jan Christ pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Kęty, a od 2001 roku dożywotnio jest jego Honorowym Prezesem. Od 1973 roku do chwili obecnej, czyli 2017 (44 lata) prowadzi kroniki fotograficzne z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, które łącznie składają się z 15 tomów i około 5000 zdjęć z opisami. Od 1984 roku jest członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gminnego Kęty. Od 1997 do 2005 roku był pierwszym wiceprezesem Koła Miejsko-Gminnego Kęty, następnie od 2005 do 2013 roku był prezesem Koła Miejskiego Gminy Kęty . 12 września 2013 uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Krakowie otrzymał dożywotnio tytuł Honorowego Prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Kęty. Za długoletnie wzorowe pełnienie funkcji prezesa koła Kęty. Od 1984 roku Jan Christ prowadził kronikę fotograficzną z działalności związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gminnego Kęty. Opracował również 12 tomów kronik fotograficznych z opisem około 4000 zdjęć, z tego 8 kronik już zostało przekazanych do Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach. Od 1989 roku jako porucznik Wojska Polskiego jest członkiem pocztu sztandarowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych koła Kęty. Z dniem 15 grudnia 1977 roku decyzją naczelnika gminy Kęty Jana Christa dokonano wpisu do rejestru stowarzyszeń i związków -Towarzystwo Miłośników Kęt, które powstało z inicjatywy Komitetu obchodów 700-lecia Kęty w dniu 16 września 1977 na sesji Miejsko-Gminnej Rady Narodowej i frontu Jedności Narodu, którą prowadził ówczesny naczelnik miasta i gminy Kęty Jan Christ. Do tej pory Jan Christ jest członkiem towarzystwa miłośników Kęt. Pisze także artykuły do almanachu Kęckiego, które co roku wydaje Towarzystwo Miłośników Kęty. Opisuje działalność zawodową i społeczną pradziadka Edmunda Krzysztoforskiego, polskiego Powstańca Styczniowego z roku 1863, który został wybrany na Burmistrza Kęt i tą funkcję sprawował od 1902 roku do 1919. Był on honorowym obywatelem miasta Kęty, naczelnikiem i prezesa OSP Kęty od 1880 do 1924r. Opisuje także spotkania Edmunda Krzysztoforskiego z Józefem Piłsudskim, które miały miejsce w 1915 oraz działalność Samorządową ojca Mariana Christa, który działał w związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Ochotniczym Pożarnictwie. Opisuje także swój pobyt w obozie hitlerowskim, działalność w ZHP i innych organizacjach patriotycznych, jak Związek Kombatantów i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Za swoją zawodową pracę Jan Christ otrzymał między innymi odznaki: Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę Za Zasługi dla województwa bielskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz za pracę społeczną w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaki: Strażak Wzorowy, Srebrny i Złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty Znak Związku, Medal Honorowy imienia Bolesława Chomicza, Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.
Za pracę społeczną w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymał: Odznakę za Zasługi Dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom 1945 roku, Odznakę za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Jako Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Kęty i Honorowy Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko Gminnego Kęty udziela się dalej społecznie i prowadzi kroniki fotograficzne tych Związków i będzie to czynił dopóki mu zdrowia i sił starczy tak długo jak będzie żył.
Jan Kanty Christ jest inwalidą wojennym RP z powodu doznanych kontuzji w czasie pobytu w obozie hitlerowskim i frontowych działaniach wojennych.

Jan Kanty Christ ożenił się w 1956 roku z Ireną z domu Chłopecka. Mają troje dzieci (dwie córki Halinę i Ewę oraz syna Andrzeja), pięcioro wnuków (trzy dziewczynki i dwóch chłopców) oraz jednego prawnuka.
W 2006 roku Irena i Jan Kanty Christ obchodzili Jubileusz 50-ciu lat pożycia małżeńskiego, otrzymując od Prezydenta RP Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W 2016 roku obchodzili Jubileusz 60-ciu lat pożycia małżeńskiego.

Udostępnij