Dawanie bez oczekiwania niczego w zamian to prosty wyraz miłości i empatii. Kiedy decydujemy się podzielić z innymi tym, co mamy – czy to naszym czasem, umiejętnościami czy materialnymi zasobami – tworzymy więź między ludźmi, tworzymy społeczeństwo.

Dar nie musi być wielki, aby mieć ogromny wpływ. Wystarczy uśmiech, podarowanie komuś 5 minut swojego czasu, miły sms, tabliczka czekolady. Te małe cuda tworzą spiralę dobra, które wraca. Dzięki tej spirali budujemy społeczność, w której ważne są relacje międzyludzkie, wzajemna pomoc, szacunek.

Takiego społeczeństwa chcemy być częścią, pełniąc naszą służbę nie tylko ratując życie i mienie, lecz także będąc… człowiekiem.

Kierując się powyższym przesłaniem wspólnie z Fundacją PZU realizowaliśmy nasz projekt – spotkania mikołajkowego z poczęstunkiem w przestrzeni OSP Kęty, obejmującego przygotowanie świąteczno-mikołajkowych paczek dla osób samotnych, wykluczonych społecznie, ubogich, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

Celem naszego przedsięwzięcia było obdarowanie potrzebujących w okresie okołoświątecznym, integracja społeczności lokalnej oraz pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Na przełomie roku do wytypowanych wcześniej grup społecznych z naszego regionu trafiły świąteczne, okolicznościowe paczki zawierające potrzebne dla każdej z tych grup dary materialne oraz idący za nimi uśmiech naszych strażaków – wolontariuszy współpracowników św. Mikołaja.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Fundacji PZU, która sfinansowała nasz projekt w kwocie 27.000 zł. Jednocześnie dziękujemy firmom, które okazały stosowne zrozumienie przy realizacji zakupów świątecznych prezentów.

#FundacjaPZU, #bliskoludzi, #pomocspołeczna

Udostępnij