Mimo 150-letniej historii naszego stowarzyszenia była to pierwsza okazja do przygotowania ołtarza tematycznego przed naszą remizą.

Już od kilku wieków wychodzą chrześcijanie w święto Bożego Ciała na ulice, place miast i wiejskie drogi, które w tym dniu zamieniają się we wspaniałą świątynię dla Boga Żywego. Czujemy się zaszczyceni możliwością aktywnego uczestnictwa w tym wielkim święcie.

Bogu na chwałęludziom na pożytek

Udostępnij