Dziękujemy za Waszą obecność: na ćwiczeniach, akcjach, w życiu naszej organizacji.

Dziękujemy za ciepło i serce, które wnosicie w naszą remizę.

Udostępnij