Wiemy jak ważne jest natychmiastowe podjęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej, wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej, jak najszybsza defibrylacja oraz prawidłowa wentylacja poszkodowanego. Dlatego skupiliśmy się przede wszystkim na prawidłowych uciskach i relaksacji klatki piersiowej oraz skutecznej wentylacji tak aby utrzymać wysoką skuteczność do momentu przekazania poszkodowanego wykwalifikowanym służbom.
Nasze spotkanie pozwoliły wysunąć nam wnioski, że takie rzeczy powinniśmy często ćwiczyć i powtarzać.

Udostępnij