Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy wiekowe: najmłodsi członkowie MDP szlifowali podstawy sprzętu gaśniczego i jego zastosowania, grupa starsza miała ćwiczenia z pierwszej pomocy, a najstarsi chłopcy mieli okazję założyć i pracować w aparatach powietrznych butlowych (APB).

Pogłębianie wiedzy i poruszanie się drogą do bycia przyszłymi ratownikami cieszy nas i motywuje do dalszego działania.

Udostępnij