W działaniach wykorzystane zostały zespoły z psami ratowniczymi i drony. Poszukiwany został ujawniony przez strażaka patrolującego drogi w rejonie miejsca zdarzenia.

Rozwój w działaniach ratowniczych wymaga często wykraczania poza utarte schematy… to niestety wymaga szkoleń i znajomości narzędzi ratowniczych, którymi dysponuje się podczas działań.

519k45, 519k46, 519k47, 519k48, 519k49

Udostępnij