Pierwszy wyjazd był związany z zerwaną linią energetyczną z powodu powalonego drzewa na ul. Krótkiej. Kolejno interwencje dotyczyły powalonych drzew na ul. Jagiellońskiej, ul. Głowackiego, ul. Kęckie Góry Północne, ul. Kęckie Góry Południowe.

Usunięcie powalonego drzewa i udrożnienie trakcji kolejowej przy osiedlu Cegielnianym z powodu braku możliwości przejazdu pociągu. Następnie zabezpieczenie linii energetycznych na ul. Głowackiego oraz ul. Fabryczna-Boczna oraz udrożnienie ujścia wody na ul. Fabryczna-Boczna. Ostatnie zdarzenie dotyczyło również powalonego drzewa na ul. Wszystkich Świętych.

Jednostka łącznie uczestniczyła w 9 interwencjach, w usuwaniu skutków deszczu oraz wiatru brały udział dwa zastępy, Volvo 519K41, oraz MAN 519K40, Pogotowie Energetyczne oraz Straż Ochrony Kolei, ostatnie działania zostały zakończone o godzinie 18:30.

 

 

Udostępnij