W trakcie naszego dojazdu – miejsce zamieszkania poszukiwanego oraz najbliższa okolica została przeszukana przez obecnych na miejscu policjantów i strażaków.
Po dotarciu na miejsce działań oraz wyznaczeniu IPP (Początkowego Punktu Planowania) zadania w terenie wsparli nasi STRAŻACY i quady. W tym czasie dowódca udał się na wywiad.

Prowadzone dochodzenie oraz wskazówki przyniesione z terenu działań pozwoliły ustalić miejsce ostatniej widoczności (PLS – Person Last Seen), informacja ta pokryła się z informacjami, które otrzymał dowódca od rodziny zaginionego. Skutkiem tego było zawężenie obszaru poszukiwań i wysłanie policjantów i strażaków we wskazany obszar.

Efektem tych działań było odnalezienie przytomnego poszukiwanego w okolicach nasypu kolejowego. Wspólne działanie i ogromne zaangażowanie STRAŻAKÓW i policjantów pozwoliło na szybki i pozytywny efekt poszukiwań.

P.S. – W KONTEKŚCIE PROJEKTU USTAWY O OSP

Końcem XIX wieku, gdy na mapach Europy ciężko było dostrzec kontury naszego państwa, na terenie ówczesnej Galicji powstawały pierwsze straże ogniowe, które zrzeszały STRAŻAKÓW – ludzi odpowiedzialnych na danym terenie za obronę  życia i mienia mieszkańców. Tak właśnie narodziły się Ochotnicze Straże Pożarne, tak narodzili się STRAŻACY, tak kształtowało się Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach.

Nowa ustawa o OSP zakłada, że po 150-ciu latach zostanie nam odebrany przywilej określania się mianem STRAŻAKA. W tym miejscu należy podkreślić, że to właśnie ochotnicy są pierwotnymi twórcami sukcesu znaczenia tego słowa w społeczeństwie.

Nigdy tworzenie prawa nie nadażało nad potrzebami i oczekiwaniami społeczeństwa, ale zawsze STRAŻACY ochotnicy wypełniali brakującą lukę prawna w myśl zasady: „rynek ratowniczy” nie lubi pustki i braku odpowiedzialności.

 

Udostępnij