W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszego projektu.
Zakup został sfinansowany ze środków:

  • Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy  – 12.000 zł
  • Urząd Gminy Kęty – 6.500 zł
  • środki własne

Zakupiony sprzęt trafił na indywidualne wyposażenie strażaka.

Udostępnij