W trakcie naszych ćwiczeń skupiliśmy się na szerokim zakresie tematycznym. Pracowaliśmy nad kilkoma aspektami, takimi jak: dotarcie do prywatnych posesji w gęsto zabudowanym terenie, ustawienie pojazdów, rozpoznawanie obiektów budowlanych, obejmujące pełne 360-stopniowe spojrzenie, zrozumienie wpływu pożaru na sąsiednie budynki, zapoznanie się z wyposażeniem gaśniczym i ratowniczym, technikami otwierania drzwi w warunkach pożarowych, rozwojem pożaru w pomieszczeniach, wentylacją pożarową oraz wpływem powietrza na rozwój pożaru. Przeprowadziliśmy również ćwiczenia bojowe, podczas których mieliśmy okazję gasić rzeczywisty pożar.

Po zakończeniu ćwiczeń dokonaliśmy wnikliwego podsumowania, z którego wyniknęło wiele cennych wniosków na przyszłość. Ćwiczenia przeprowadzane w takich obiektach mają nieocenioną wartość, przede wszystkim ze względu na możliwość działania na realnym, nieznanych obiektach oraz w obecności żywego ognia. Pozwala to strażakom na spokojne i kontrolowane treningi, podczas których doskonalą techniki gaśnicze i taktykę, poznają możliwości sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej, a przede wszystkim oceniają swoje umiejętności i granice.

Jesteśmy pewni, że nie były to ostatnie tego rodzaju ćwiczenia przeprowadzone na obiektach, dlatego chcielibyśmy serdecznie podziękować firmie Budimex za udostępnienie nam takiej możliwości.

Udostępnij