Jan Kanty Christ

Jan Kanty Christ Jan Kanty Christ urodził się 12 marca 1928 w Głębowicach, powiecie Wadowice w wiosce, w której rodzice Maria i Marian Christ byli nauczycielami. Marian był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Głębowicach. Jan Christ po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej w Głębowicach, czwartą klasę szkoły podstawowej w 1938 roku kończył w Szkole Podstawowej nr … Czytaj dalej Jan Kanty Christ