Forum poświęcone było roli i znaczeniu straży pożarnych od ich powstania po czasy współczesne w życiu społeczności lokalnych. Omawia takie różnorodne aspekty związane ze strażami pożarnymi jak ich rys historyczny, wyposażenie i umundurowanie, a także zakres zmieniających się z biegiem lat obszarów działalności i ich znaczenia dla społeczeństwa.

Prelegenci:

Marek Bębenek – Oficer PSP w stan spoczynku. Były Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
„Pozaratownicze działania straży pożarnej na przykładzie małopolski”

nadbryg. Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarne
„Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy wczoraj i dziś. Nowe wyzwania w systemie ochronie ludności”

dr Paweł Karol Gąsiorczyk – pracownik Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
„Historyczny rozwój strażactwa małopolskiego i śląskiego – różnice, podobieństwa, zapożyczenia”

Adrian Rams – pracownik w Muzeum Miasta Jaworzna i Narodowego Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Historia straży pożarnych w Jaworznie”

dr hab. prof Bogdan Kosowski – Uniwersytetu Jagiellońskiego, oficer pożarnictwa.
„Rola ochotniczych straży pożarnych w aspekcie bezpieczeństwa społeczności lokalnej”

Marek Pisarek – Oficer Państwowej Straży Pożarnej, pasjonat pożarnictwa.
„Wieloaspektowa działalność Straży Pożarnych na rzecz społeczności lokalnej”

Udostępnij