Był to czas wspólnej modlitwy, śpiewu kolęd, składania życzeń, dzielenie się opłatkiem. Wydano około 200 posiłków, a strażacki św. Mikołaj rozdał 100 paczek z prezentami dla dzieci.

Dziękujemy wszystkim „bezimiennym darczyńcom”, którzy przyczynili się pracą, wkładem finansowym, wkładem rzeczowym i dobrym słowem do organizacji IV Spotkania Wigilijnego.

Udostępnij